Thông tin DNTN TIỆM VÀNG HAI BÒN

 

Thông tin về DNTN TIỆM VÀNG HAI BÒN tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Chi tiết DNTN TIỆM VÀNG HAI BÒN bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của DNTN TIEM VANG HAI BON

Địa chỉ: Số 132A Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Lê Quang Phương
Ngày cấp giấy phép: 22/05/2013
Ngày hoạt động: 22/05/2013
Điện thoại: 0763843245
DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG HAI BÒN

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét