Thông tin TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHỢ MỚI

 

Thông tin về TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHỢ MỚI tại Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Chi tiết TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHỢ MỚI bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của TRUNG TAM GIAO DUC THUONG XUYEN CHO MOI

Địa chỉ: Số 23, Lê Lợi, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Ngày hoạt động: 18/01/1999
Điện thoại: 076.887120
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHỢ MỚI

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét