Thông tin CTY TNHH NGUYÊN DANH

 

Thông tin về CTY TNHH NGUYÊN DANH tại Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Chi tiết CTY TNHH NGUYÊN DANH bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của CTY TNHH NGUYEN DANH

Địa chỉ: Số 2225, ấp Thị, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Võ Đăng Dinh
Ngày cấp giấy phép: 04/03/2008
Ngày hoạt động: 01/04/2008
Điện thoại: 0763858511
CÔNG TY TNHH NGUYÊN DANH

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét