Thông tin DNTN HUÊ CƯỜNG

 

Thông tin về DNTN HUÊ CƯỜNG tại Thành Phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Chi tiết DNTN HUÊ CƯỜNG bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của DNTN HUE CUONG

Địa chỉ: Số 87 Sương Nguyệt Anh, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Lai Nguyệt Lan
Ngày cấp giấy phép: 06/02/2013
Ngày hoạt động: 06/02/2013
Điện thoại: 0983867673
DOANH NGHIỆP TN HUÊ CƯỜNG

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét