Thông tin PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHÂU PHÚ

 

Thông tin về PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHÂU PHÚ tại Huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Chi tiết PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHÂU PHÚ bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của PHONG NOI VU HUYEN CHAU PHU

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, TT Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Bồng
Điện thoại: 076.688121
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHÂU PHÚ

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét