Thông tin TRUNG TÂM TDTT THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

 

Thông tin về TRUNG TÂM TDTT THÀNH PHỐ LONG XUYÊN tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Chi tiết TRUNG TÂM TDTT THÀNH PHỐ LONG XUYÊN bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của TRUNG TAM TDTT THANH PHO LONG XUYEN

Địa chỉ: 268 Nguyễn Trường Tộ, Bình Khánh 3, Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Võ Hùng Phi
Ngày hoạt động: 15/09/1999
TRUNG TÂM TDTT THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét