Siêu thị cổ phiếu cổ phần Thành Công

 

Vừa công bố kết quả kinh doanh quý II mang khoản lỗ sau thuế gần 340 triệu đồng. cùng kỳ năm ngoái, đơn vị còn báo lãi hơn 2 tỷ đồng. Trong kỳ, siêu thị vẫn ghi nhận doanh thu trên 6,2 tỷ đồng, đóng góp chính từ lãi tiền gửi ngân hàng và hoạt động động môi giới.
các loại giá tiền cơ bản như quản lý mở tài khoản chứng khoán công ty, hoạt động kinh doanh (chủ yếu tự doanh) duy trì ở mức cao (trên 2 tỷ đồng mỗi loại) là nguyên nhân khiến cổ phần Thành Công không với lợi nhuận. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp lỗ sau thuế chưa cung cấp hơn 36,7 tỷ đồng.
Dù gánh lỗ lớn, nhà hàng vẫn nâng cao lương cho tổng giám đốc. Báo cáo cách chơi chứng khoán tài chính quý II siêu thị cho thấy quỹ lương và những khoản phúc lợi khác của CEO nâng cao 0,5%, lên 243,7 triệu đồng. Như vậy, bình quân mỗi tháng, thu nhập tổng giám đốc đơn vị này với thể đạt 81,2 triệu đồng.
cổ phiếu Thành Công được cấp phép thành lập từ năm 2008 mang vốn điều lệ 360 tỷ đồng. những cổ đông sáng lập nhà hàng khi đó sở hữu 5 cá nhân và hai tổ chức gồm doanh nghiệp cổ phần Dệt may Thành Công và TNHH Ngọc Phong. Hiện mọi công ty với 24 nhân sự.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét