Thị trường cổ phần sẽ mang thêm sản phẩm mới là chứng quyền

 

 (Covered warrant). Sản phẩm này được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) giới thiệu tới những thành viên thị trường ngày 13/12 tại TP HCM.
Chứng quyền là công cụ tài chính cho phép người nắm giữ sở hữu quyền (nhưng chẳng hề là nghĩa vụ) sắm hoặc bán 1 tài sản cơ sở sở hữu giá được định trước (gọi là giá thực hiện) tại hoặc trước ngày đáo hạn.
Ví dụ, một nhà đầu tư thấy cổ phần A tương lai sở hữu thể lên giá song bây giờ họ ko đủ tiền sắm cổ phiếu. dân đầu cơ với thể tìm chứng quyền sở hữu giá trị khoảng 1-2% giá trị của cổ phiếu ấy, tức với quyền với cổ phần. ví như dự báo sai họ chỉ bị lỗ phần giá trị mua ban đầu là 1-2%. trường hợp họ đoán đúng, họ sẽ lời phần chênh lệch giá cổ phần.
mang hai dòng chứng quyền. “Chứng quyền mua” có quyền nhưng chẳng hề là nghĩa vụ được tậu một tài sản cơ sở với tầm giá được định trước vào ngày hôm trước ngày đáo hạn. “Chứng quyền bán” sở hữu quyền nhưng ko phải là nghĩa vụ được bán một tài sản cơ sở mang mức giá được định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn.
Chứng quyền tương tự như sản phẩm quyền chọn (Option), là sản phẩm với tính đòn bẩy đầu tư. Nhà phát hành là bên vật dụng ba độc lập có tổ chức phát hành tài sản cơ sở. Nhà phát hành (thường là những siêu thị chứng khoán, có thị trường sở hữu những ngân bậc nhất tư).
Tài sản cơ sở bao gồm chứng khoán trong và ngoại trừ nước, chỉ số chứng khoán, ETF (Exchange traded fund, quỹ hoán đổi danh mục), TDR (Treasury deposit receipt) và thường được cơ quan vận hành thị trường xem xét lại tiêu chuẩn mỗi quý. Tiêu chuẩn đối có tài sản cơ sở sẽ được cơ quan quản lý quy định.
Ví dụ, như đối với thị trường Đài Loan, nhà phát hành nên đạt các điều kiện như sở hữu chứng nhận của ngân hàng, báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo xếp hạng của cơ quan với thẩm quyền cho phép, báo cáo về hệ thống quản trị rủi ro và chiến lược phòng ngừa rủi ro, ý kiến của luật sư, tối thiểu sở hữu 3 nhân viên giao dịch và 1 nhân viên quản trị rủi ro.
các cái tài sản cơ sở cũng cần đạt các tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ, cổ phần trong nước cũng phải với giá trị vốn hóa thị trường đạt mức nhất định, tổng khối lượng giao dịch của 3 tháng sắp nhất buộc phải lớn hơn hoặc bằng tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành, không bị lỗ trong thời gian lập báo cáo tài chính gần nhất…
Tài sản đủ tiêu chuẩn phát hành chứng quyền cũng cần đạt các tiêu chí về tính thanh khoản, giá trị vốn hóa, các chỉ tiêu tài chính cơ bản…
Nhằm kiểm soát rủi ro, thường cơ quan quản lý đặt hạn mức đối sở hữu cổ phần trong nước. Ví dụ, tại Đài Loan là 22%, tức tổng số cổ phiếu làm cho tài sản cơ sở cho tất cả chứng quyền được niêm yết nhỏ hơn hoặc bằng 22% số cổ phần tự do chuyển nhượng.
Tổng giám đốc HOSE Phan Thị Tường Tâm nói rằng “Chứng quyền đang được giao dịch nhiều tại rộng rãi thị trường chứng khoán lớn mạnh. Thị trường chứng khoán Việt Nam mới có sản phẩm chính là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. So mang các thị trường cổ phần phát triển và khu vực, sản phẩm trên thị trường của Việt Nam còn cực kỳ sơ sài. Chiến lược của HOSE là chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và phổ biến hóa sản phẩm”.
“Đối tượng HOSE hướng đến là các doanh nghiệp cổ phần sở hữu vai trò vừa là nhà phát hành vừa là nhà tạo lập thị trường cach choi chung khoan. Chúng tôi đang nghiên cứu để sớm đưa sản phẩm này vào sớm giao dịch trên thị trường”, bà Tâm đề cập.
Chứng quyền được ra mắt tại Hồng Kông từ những năm 1990. Giá trị giao dịch chứng quyền tại thị trường châu Á lớn mạnh mạnh mẽ từ 2003 và hiện lớn mạnh mạnh nhất tại thị trường Hongkong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan.Mở tài khoản cổ phiếu Giá trị giao dịch chứng quyền trên thị trường cổ phần Đài Loan đứng thứ 8 toàn cầu vào cuối 2011, đạt 22% giá trị toàn thị trường.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét