Mục tiêu là đưa TTCK vươn lên là kênh huy động vốn chủ đạo cho nền kinh tế.

 

Theo TS Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN, lúc hệ thống pháp lý đồng bộ, UBCK sẽ cân cách chơi chứng khoán nhắc việc cho áp dụng cơ chế chào bán, phát hành dựa trên việc công bố thông tin đầy đủ; tiếp tục nhiều hóa những sản phẩm trên TTCK (CKPS, những cái trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, các trái phiếu chứng khoán hóa...). 


Trao đổi với phóng viên báo Đầu tư Chứng khoán về những biện pháp hỗ trợ thị trường trong dài hạn, Phó Chủ tịch UBCK Nguyễn Thành Long cho biết trong thời gian đến UBCK sẽ tập trung 4 định hướng to.
trước tiên, Tích cực và chủ động hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước không tính, tiếp tục kiên trì đưa ra giải pháp thực hiện thành công Nghị định 60, đưa TTCK sắp hơn mang thị trường vốn quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài; hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trên bảng xếp hạng của MSCI; hỗ trợ công ty Việt Nam huy động vốn và niêm yết trên TTCK quốc tế;
đồ vật hai, cải bí quyết căn bản hoạt động quản lý nhà nước về chào bán, phát hành theo hướng tháo gỡ những điều kiện về chào bán, đưa thị trường vốn sắp hơn sở hữu các chiếc hình cach mo tai khoan chung khoan doanh nghiệp. khi hệ thống pháp lý đồng bộ, UBCK sẽ cân nhắc việc cho áp dụng cơ chế chào bán, phát hành dựa trên việc công bố thông tin đầy đủ; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên TTCK (CKPS, các mẫu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, những trái phiếu chứng khoán hóa...). Mục tiêu là đưa TTCK vươn lên là kênh huy động vốn chủ đạo cho nền kinh tế, cho tất cả cái hình doanh nghiệp, cho cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có tiềm năng lớn mạnh phải chăng...
Theo ông Long, TTCK đã sở hữu 15 năm phát triển và nhà đầu tư chứng khoán mang nhiều trải nghiệm và với thể đảm đương được trách nhiệm tự đánh giá hoạt động hiệu quả của DN để đưa ra quyết định đầu tư dựa trên cơ sở thông tin công bố được toàn bộ, kịp thời và chính xác.
đồ vật ba, chú trọng hoạt động quản trị nhà hàng và công bố thông tin trên TTCK, từng bước tăng chất lượng quản trị công ty và thông tin công bố tiệm cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
vật dụng tư, các giải pháp đột phá để hiện đại dau tu chung khoan hóa hạ tầng kỹ thuật TTCK, cải cách thủ tục hành chính và tăng sức khó khăn, hiệu quả của TTCK; cải phương pháp mô hình tổ chức của SGDCK, VSD theo thông lệ quốc tế; hoàn tất công tác tái cấu trúc những định chế trung gian; tăng chất lượng, hiệu quả quản lý, giám sát, cưỡng chế thực thi của UBCKNN. những giải pháp đột phá về khoa học , áp dụng đồng bộ từ Sở, trung tâm lưu ký, các cơ chế giao dịch theo thông lệ quốc tế, các hoạt động kiểm soát quản trị rủi ro, đòi hỏi hạ tầng khoa học , như một kỹ thuật để tăng tính cạnh tranh của thị trường lên.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét