Theo CTCK HSC, động thái cho phép giao dịch trong ngày

 


Theo CTCK HSC, động thái cho phép giao dịch trong ngày và bán cổ phần trước chứng khoán khi về tài khoản có thể sẽ giúp thanh khoản thị trường tăng đáng nói từ tháng 7 sau lúc Thông tư có hiệu lực.


Ngày 21/12/2015 vừa rồi, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 203/2015/TT-BTC thay thế cho Thông tư 74/2011/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên TTCK.


Điểm chủ yếu của Thông tư 203 là tạo ra khung pháp lý cho hoạt động giao dịch trong ngày và mở tài khoản chứng khoán ra khả năng bán khống ở mức độ tránh.
Thông tư 203 sẽ mang hiệu lực nói từ ngày 1/7/2016 và với những nội dung chính:
(1) Cho phép NĐT giao dịch trong ngày – NĐT được phép giao dịch sắm và bán cộng 1 chiếc chứng khoán sở hữu cùng một khối lượng giao dịch trong cộng 1 ngày giao dịch. Nội dung mới ở đây là NĐT với thể bán chứng khoán và sau đấy mua lại cổ phiếu ấy sau. sở hữu điều kiện là phải tìm lại đủ khối lượng đã bán trong cùng ngày giao dịch.
(2) NĐT mang thể bán cổ phần đã sắm nhưng chưa hướng dẫn chơi cổ phiếu về tài khoản.
ko kể ra, thông tư cũng đưa ra một số quy định và điều kiện đối mang nhà hàng cổ phần sản xuất dịch vụ giao dịch trong ngày chẳng hạn như buộc phải có giấy phép, có hệ thống phù hợp; không trong thời gian thực hiện M&A, tái cơ cấu, giải thể hay bị đặt trong diện kiểm soát; Lỗ lũy kế ko vượt 50% vốn điều lệ; Tỷ lệ nợ/vốn chủ với ở mức an toàn, vốn chủ mang buộc phải cao hơn vốn pháp định.
Theo CTCK HSC, động thái cho phép giao dịch trong ngày và bán cổ phần trước khi về tài khoản với thể sẽ giúp thanh khoản thị trường nâng cao đáng kể từ tháng 7 sau khi Thông tư sở hữu hiệu lực.
khía cạnh này sẽ khiến cho tăng cầu đối hướng dẫn chơi chứng khoán mang tiền margin vì thanh khoản thị trường đề cập chung sẽ tăng. bên cạnh việc đây sẽ là thông tin tích cực cho những siêu thị cổ phiếu thì Thông tư sẽ khiến cho tăng thanh khoản, đặc thù là ở chứng khoán vốn hóa trung bình với tiềm năng tăng trưởng; và từ đó NĐTNN sẽ chú ý hơn tới những chứng khoán này.
Tuy nhiên, thông tư cũng chưa kể đến quy định chính xác về giao dịch trong ngày và việc bán cổ phần trước khi về tài khoản sẽ xác định mức cho phép là bao nhiêu. ngoài ra, thông tư liệu có khả năng ảnh hưởng đến quy định phải sở hữu tiền lúc đặt tậu cổ phiếu đối mang các tổ chức lớn hay không cũng là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Nội dung về room ngoại không mang trong thông tư
Thông tư 203 mới ban hành đã bỏ nội dung trong dự thảo trước đấy về định nghĩa nhà hàng nước ngoại trừ khi giao dịch chứng khoán khi room vượt 65% trong 12 tháng liên tiếp.
Room là một trong những câu chuyện lớn đằng sau đợt nâng cao của thị trường từ cuối Q3 tới Q4 năm ngoái và việc thiếu bất kỳ 1 tiến triển liên quan tới room nào trong Thông tư được ban hành cũng với thể gây ra lực bán.
Dù thế, CTCK HSC dự báo định nghĩa này mang thể chưa được thống nhất và sẽ được đưa vào 1 thông tư hay quy định nào ấy trong tương lai.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét