Thông tin DNTN HƯNG LỢI

 

Thông tin về DNTN HƯNG LỢI tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Chi tiết DNTN HƯNG LỢI bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của DNTN HUNG LOI

Địa chỉ: Số 14 Hà Hoàng Hổ, khóm Đông An 6, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Cấu Hưng
Ngày cấp giấy phép: 21/12/2000
Ngày hoạt động: 01/01/2008
Điện thoại: 0763841489
DOANH NGHIỆP TN HƯNG LỢI

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét