Thông tin DNTN NGUYỄN VĂN ĐẾN

 

Thông tin về DNTN NGUYỄN VĂN ĐẾN tại Huyện Châu Thành tỉnh An Giang. Chi tiết DNTN NGUYỄN VĂN ĐẾN bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của DNTN NGUYEN VAN DEN

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Hanh, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đến
Ngày cấp giấy phép: 08/01/2004
Ngày hoạt động: 10/01/1998
Điện thoại: 0902552299
DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VĂN ĐẾN

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét