Thông tin TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ NÚI CẤM

 

Thông tin về TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ NÚI CẤM tại Huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Chi tiết TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ NÚI CẤM bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của TRUONG TRUNG HOC CO SO NUI CAM

Địa chỉ: ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phương
Ngày hoạt động: 31/05/2008
TRƯỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ NÚI CẤM

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét