VIC tiếp tục bị bán ròng phiên thiết bị 9 liên tiếp, đạt hơn 21,9 tỷ đồng

 

Tính chung cho cả 9 phiên giao dịch vừa qua, VIC bị bán ròng tổng cùng sắp 400 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 12/1/2016, khối ngoại đã bán ròng trên cả hai sàn cách mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Tuy thế, giá trị bán ròng ở mức khá tốt. Cụ thể, khối ngoại đã chọn vào tổng cùng hơn 10,3 triệu cổ phần, trị giá gần 170,6 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 6 triệu cổ phần, trị giá trên 182,29 tỷ đồng. Tổng khối lượng tìm ròng đạt hơn 4 triệu cổ phần, tương ứng giá trị bán ròng đạt sắp 11,7 tỷ đồng.
Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng trang bị 7 liên tiếp, Tuy thế, giá trị bán ròng của khối ngoại phiên hôm nay giảm mạnh 64% so có phiên trước mở tài khoản chứng khoán và đạt sắp 5 tỷ đồng, còn giả dụ xét về khối lượng thì khối ngoại trên sàn này đã chọn ròng trở lại hơn 3,9 triệu cổ phiếu.


DLG dẫn đầu giá trị tìm ròng của khối ngoại trên HOSE, đạt hơn 21,2 tỷ đồng, Hai mã MSN và HHS được chọn ròng lần lượt 15,4 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng.
Trong lúc ấy, VIC tiếp tục bị bán ròng phiên thiết bị 9 liên tiếp, đạt hơn 21,9 tỷ đồng. Tính chung cho cả 9 phiên giao dịch gần đây, VIC bị bán ròng tổng cùng gần 400 tỷ đồng.
ko kể VIC, phiên hôm nay, hai mã CTD và SSI bị bán ròng lần lượt cách chơi chứng khoán 11,5 tỷ đồng và 10,4 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch nhộn nhịp hơn phiên trước, tuy nhiên họ đã bán ròng trở lại hơn 6,7 tỷ đồng sau 11 phiên sắm ròng liên tiếp trước đó. Mặc Tuy thế, cũng tương tự như sàn HOSE, nếu xét về khối lượng thì khối ngoại trên HNX vẫn chọn ròng 256.387 cổ phiếu.
Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã DBC, đạt hơn 18,9 tỷ đồng. Chiều ngược lại, IVS được tậu ròng hơn 3,7 tỷ đồng. Hai mã PVS và TIG được sắm ròng hơn 3 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét