Sự gia tăng khối lượng giao dịch của cổ phiếu thế giới trong năm ngoái

 

Chủ yếu mở tài khoản chứng khoán đến từ những thị trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đưa khu vực này lên vị trí dẫn đầu.

Thị trường chứng khoán
Theo số liệu thống kê hầu hết đuợc cách chơi chứng khoán Liên đoàn các SGDCK thế giới (WFE- World Federation of Exchanges) công bố, trong năm 2015 thị trường cổ phiếu toàn cầu đã với kết quả ấn tượng: khối lượng giao dịch cổ phiếu nâng cao 55% tương ứng mang giá trị giao dịch chứng khoán tăng 41% lên con số 114 nghìn tỷ USD so sở hữu 81 nghìn tỷ USD của năm 2014.
Sự gia tăng chủ yếu đến từ các thị trường khu vực châu Á- Thái Bình Dương, sở hữu giá trị giao dịch cổ phần tăng 127% và khối lượng giao dịch nâng cao 94%, đưa châu Á- Thái Bình Dương lên vị trí dẫn đầu so với những khu vực khác xét về khối lượng và giá trị giao dịch cổ phiếu.

Mặc dù năm 2015 chứng kiến sự biến động đáng nhắc trên thị trường chứng khoán, các thị trường châu Á- Thái Bình Dương vẫn kết thúc năm ở mức nâng cao 10% giá trị vốn hóa thị trường so bang gia chứng khoán với năm 2014. Trong khi đấy, vốn hóa thị trường toàn cầu giảm một,3% (so sở hữu thời điểm kết thúc năm 2014) đạt xấp xỉ 67 nghìn tỷ USD (so với 68 nghìn tỷ USD của năm 2014). Khu vực châu Mỹ dẫn đầu mức giảm (gần 8%) tiếp đó là khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EAME) mức giảm là 3%.
Báo cáo của WFE cũng cho thấy, thị trường Trung Quốc là nhân tố chính thúc đẩy sự gia đầu tư chứng khoán tăng hoạt động giao dịch cổ phần toàn cầu năm 2015. Cụ thể, giá trị giao dịch cổ phiếu tăng 218% lên 43 nghìn tỷ USD so sở hữu 13,5 nghìn tỷ USD năm 2014; khối lượng giao dịch tăng 186% đạt 10,1 tỷ giao dịch lúc đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2015.
Trong năm 2015, số lượng nhà hàng thực hiện niêm yết mới toàn cầu tăng 9,6% lên con số 2.556 nhà hàng trong đấy số siêu thị thực hiện IPO đạt một.515 doanh nghiệp. Tuy nhiên, chiếc vốn đầu tư vào IPOs lại giảm sắp 17% so sở hữu năm 2014, giảm mạnh ở khu vực châu Mỹ đến 58,9% trong khi dòng vốn đầu tư vào các hoạt động khác như phát hành bổ sung chứng khoán lại tăng 41,2% toàn thế giới.
Thị trường phái sinh
Số lượng giao dịch các hợp đồng phái sinh trên những SGDCK trong năm 2015 tăng 11,6% so có năm 2014, chủ yếu do tăng trưởng mạnh từ những giao dịch phái sinh trên tài sản cơ sở là hàng hóa và tiền tệ. Cụ thể, số lượng hợp đồng quyền tậu tiền tệ nâng cao gần 89%; Hợp đồng tương lai hàng hóa nâng cao 34%; hợp đồng tương tai tiền tệ nâng cao 28%... so có năm 2014.
những sản phẩm phái sinh trên tài sản cơ sở là chứng khoán cũng sở hữu mức phát triển phải chăng, trong ấy hợp đồng quyền tìm chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu với mức tăng lần lượt là 17,1% và 17,2% tương ứng có xấp xỉ 3,9 tỷ hợp đồng và 2,8 tỷ hợp đồng được giao dịch. Riêng hợp đồng quyền sắm cổ phiếu (stock options), số lượng hợp đồng được giao dịch đạt 3,1 tỷ hợp đồng, giảm 11% so có năm 2014.

các sản phẩm khác
Giao dịch những sản phẩm ETFs năm 2015 tăng 12,9% đạt 37 nghìn đơn vị;
Giao dịch chứng quyền trên toàn cầu tăng 13,8% đạt trên 7 triệu chứng quyền;
Giá trị giao dịch trái phiếu khu vực châu Á nâng cao 20,6% trong lúc khu vực châu Mỹ lại giảm 19%.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét