Hà Nội: Bán đấu giá gỗ, củi từ cắt, tỉa, thay thế cây xanh

 

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn 1403/UBND-XDGT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, căn cứ theo tờ trình của liên sở: Tài chính - Xây dựng.

Sau khi xem xét, UBND TP chấp thuận nguyên tắc đề nghị của liên sở, đồng thời giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý có trách nhiệm tổ chức thu hồi, đo đạc khối lượng, phân loại gỗ, củi và xử lý gỗ, củi. Đối với gỗ thu hồi (gỗ tròn nguyên khai có đường kính đầu nhỏ từ 10cm đến dưới 20cm, chiều dài từ 1m trở lên hoặc có đường kính đầu nhỏ từ 20cm trở lên, chiều dài từ 30cm trở lên), Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp có trách nhiệm tổ chức bán đấu giá. 

Riêng đối với gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, không phân biệt kích thước (Theo danh mục quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30.3.2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), giao Sở Xây dựng thu hồi, đo đạc khối lượng, bảo quản và tổ chức bán đấu giá trên toàn địa bàn thành phố. Trình tự, thủ tục bán đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản nhà nước.
Đối với củi thu hồi (củi được khai thác từ thân gỗ, là bộ phận của thân gỗ, có kích thước nhỏ hơn đối với gỗ thu hồi hoặc là gỗ phế liệu, không có giá trị sử dụng, chỉ có thể sử dụng làm nhiên liệu), cho phép Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức bán thanh lý, xử lý như vật tư, phế liệu thu hồi ngay sau khi cắt sửa, thay thế cây xanh để giảm thiểu thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản, tổ chức bán đấu giá. Các Sở Xây dựng, Tài chính thống nhất ban hành công bố giá củi hàng quý làm cơ sở xác định giá bán theo quy định.
Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập các bộ phận kiểm tra, giám sát, xác định khối lượng gỗ, củi, đảm bảo chính xác, tránh thất thoát.
Liên quan đến số tiền thu được từ bán gỗ, củi thu hồi, sau khi trừ chi phí hợp lý theo quy định của pháp luật phải nộp vào ngân sách thành phố (đối với cây xanh do thành phố quản lý và cây xanh thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) hoặc ngân sách quận, huyện, thị xã (đối với cây xanh do quận, huyện, thị xã quản lý) theo phân cấp. 

Tin bài liên quan

  • Xử lý gỗ, củi thuộc đề án thay thế cây xanh

  • Hàng loạt cán bộ Hà Nội bị kiểm điểm, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc liên quan đến vụ thay thế cây xanh

  • Lãnh đạo thành phố thừa nhận nóng vội trong thay thế cây xanh

  • Kỳ họp HĐND TP.Hà Nội: Cử tri không đồng tình với trả lời về đề án thay thế cây xanh

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét