Mỹ rà soát lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh

 

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), Uỷ ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) vừa ra thông báo về việc tiến hành rà soát hoàng hôn (lần 2) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. 

Mục đích của đợt rà soát này nhằm xác định việc huỷ bỏ lệnh áp thuế nêu trên có tiếp tục gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của Hoa Kỳ trước đây hay không.

Trước đó, ngày 1.2.2005, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam. 

Năm 2011, sau khi DOC và ITC tiến hành rà soát hoàng hôn (lần 1), DOC đã ban hành quyết định (tháng 4.2011) gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá nêu trên thêm 05 năm. 

Theo thông báo của ITC, các bên liên quan phải nộp bản trả lời cung cấp các thông tin cụ thể được chỉ ra trong thông báo này cho ITC để được đảm bảo xem xét trước ngày 31.3.2016. ITC sẽ đánh giá tính đầy đủ của các bản trả lời này để xác định việc tiến hành rà soát theo thủ tục đầy đủ hay rút gọn. 

Các quyết định của ITC trong bất kỳ cuộc rà soát theo thủ tục rút gọn nào sẽ được dựa trên dữ liệu có sẵn, trong đó có thể bao gồm thông tin cung cấp trong các bản trả lời này. Thời hạn để gửi các ý kiến bình luận về tính đầy đủ của các bản trả lời tới ITClà ngày 13.5.2016.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét