Thông tin CTY TNHH TẤN PHƯƠNG LONG XUYÊN

 

Thông tin về CTY TNHH TẤN PHƯƠNG LONG XUYÊN tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Chi tiết CTY TNHH TẤN PHƯƠNG LONG XUYÊN bao gồm nhiều thông tin địa chỉ, người đại diện, ngày hoạt động, mã số thuế của CTY TNHH TAN PHUONG LONG XUYEN

Địa chỉ: Số 1164D/59, Khóm Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Phương
Ngày cấp giấy phép: 02/04/2014
Ngày hoạt động: 01/04/2014
Điện thoại: 0918612553
CÔNG TY TNHH TẤN PHƯƠNG LONG XUYÊN

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét