TS Trần Đình Thiên “Ngân sách năm nay gay rồi!”

 

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Sáng ngày 14.3, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo Công bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2015 và chỉ số kinh tế dẫn báo do Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) tổ chức.

Bàn về những thách thức mà nền kinh tế Việt Nam Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết: “Ngân sách năm gay rồi, dự báo năm sau sẽ tiếp tục gay thì ảnh hưởng thị trường tài chính của Việt Nam”.  Tiến sĩ Trương Văn Phước- Phó chủ tịch UBGSTC Quốc gia cho biết việc cân đối ngân sách năm nay ngày càng khó khăn hơn. Trần nợ cộng gần như chạm ngưỡng 65%, bội chi ngân sách là 5,7% đặt ra thách thức cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Hơn nữa,  dư địa chính sách hạn hẹp, nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế.

Tại hội thảo, TS Vũ Viết Ngoạn- Chủ tịch UBGSTCQG đánh giá “Điểm nổi bật trong năm 2015 của kinh tế Việt Nam là thành tựu kiểm soát được lạm phát (0,63%) trong khi vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, qua đó đã tạo được tâm thế mới, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững sau này. Tăng trưởng 2015 có tăng nhưng không bền vững, bội chi ngân sách tăng, nợ công tăng nhanh. Tăng đầu tư khu vực tư nhân. Đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất ở mức độ hạn chế có thể gây hệ lụy rủi ro. Đầu tư tín dụng bất động sản tăng cao. Đầu tư tư nhân có tăng nhưng nếu nhìn số doanh nghiệp giải thể, đóng cửa thì đó cũng không phải là tốt. Nếu FDI vẫn tiếp tục chiếm vai trò chủ lực thì VN sẽ đi từ rủi ro này đến rủi ro khác.”.

Ủy ban dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt khoảng 6,7%-6,8%, chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3-3,5%.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét