Hình thức đăng ký Wt01 học dự toán

 

Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).▢
+ Soạn tin SMS 유
+ Yahoo,✄ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ❄ lập dự toán.
- ₪Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,℃ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ❦
- ☃Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.☾
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.☮
học lập dự toán

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét