Lập tổ công tác đấu giá đất dự án hàng không quân sự quan trọng

 

Đó chính là một trong những nội dung được Văn phòng Chính phủ thông báo trong kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) , Dự án Cảng hàng chưa Phan Thiết.


Lập tổ công tác đấu giá đất dự án hàng không quân sự quan trọng - 1


Lập Tổ công tác đấu giá đất dự án hàng chưa quân sự quan trọng (ảnh minh họa: Báo Giao thông)


Thông báo nêu rõ, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 , định hướng đến năm 2050; Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với quy mô đạt cấp 4E (là sân bay dùng chung dân dụng , quân sự).


Nhằm đáp ứng yêu cầu Quốc phòng – An ninh và phát triển Kinh tế – Xã hội, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư, xây dựng Dự án e.920 , và Dự án Cảng hàng chưa Phan Thiết, đảm bảo chặt chẽ , theo đúng quy định pháp luật; Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành , địa phương liên quan, khẩn trương làm các nhiệm vụ.


Về Dự án e.920, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành , và cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng để làm việc đấu giá đất, theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 226/TB-VPCP ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.


Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức làm việc đầu tư và xây dựng sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại Bình Thuận , và hạ tầng, doanh trại tạm thời của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật , chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN ngày 18/2/2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo chất lượng, tốt nhất , tiến độ triển khai Dự án.


Về Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt cấp 4E, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch , và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát lại Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (phải dự trữ quỹ đất để có thể xây dựng đường cất, hạ cánh thứ 2 khi cần thiết).


Cập nhật , và bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.


UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên , Môi trường chủ động làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt 4E , Dự án e.920 tại Bình Thuận, theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Phó Thủ tướng giao tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan , và UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các Dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN ngày 18/2/2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tiến độ triển khai Dự án.


Để hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng đối với hai Dự án nêu trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải , và các cơ quan liên quan tách bạch , phân định nguồn vốn, đề xuất hình thức đầu tư , xây dựng cho các danh mục công trình cụ thể của từng Dự án.


Bộ Kế hoạch , và Đầu tư được giao chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án e.920 , Dự án Cảng hàng chưa Phan Thiết đạt cấp 4E theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng , chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 226/TB-VPCP ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ.


Châu Như Quỳnh


Tag :sân bayCảng hàng khôngquân sựquân sự việt nam

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét